Vår historia

Vi är givetvis auktoriserade enligt branschreglerna för säker vatteninstallation. Vi gör allt inom VVS, från servicejobb till mer omfattande entreprenadjobb, inget jobb är för stort eller för litet. Finns ett befintligt problem vare sig det gäller värme vatten eller avlopp så löser vi det på bästa sätt.

Vi utgår från Karlstad men utför även jobb inom andra delar av Värmland. Vår tanke är att om alla parter samarbetar fullt ut i ett projekt så genererar det bra effektivitet och hög kvalitet på projekten med kostnadseffektiva resultat.

BJÖRN KARLSSON

bjorn@effektivvvs.se

070-254 63 19