Installation av vattenmätarkonsol i Karlstad

"Underlätta mätning av vattenförbrukningen med hjälp av en vattenmätarkonsol"

Vad är en vattenmätarkonsoll undrar du? En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som sitter fastmonterad bakom vattenmätaren. Den syftar till att underlätta vattenmätarinstallation men även förenkla byte av mätare. Dessutom underlättas mätning av vattenförbrukning med hjälp av en vattenmätarkonsol. Enligt lag måste en vattenmätarkonsol finnas i varje hus så att kommunen kan byta ut vattenmätaren var tionde år. Kontakta oss för offert på vattenmätarkonsol!

Installationen av en vattenmätarkonsol utförs vanligtvis av en professionell VVS-installatör. Först kommer installatören att undersöka platsen där vattenmätarkonsolen ska installeras och bedöma vilken typ av konsol som är lämplig. Sedan kommer installationen att utföras enligt tillverkarens instruktioner och de lokala reglerna och föreskrifterna för VVS-installationer.

Effektiv VVS erbjuder professionell installation av vattenmätarkonsoler i Karlstad och dess omnejd. Våra erfarna VVS-installatörer kan hjälpa till att välja rätt typ av konsol.

Frågor och svar om vattenmätarkonsoll

Nedan finner du ett antal frågor och svar om vattenmätarkonsoll.

Vad är en vattenmätarkonsoll?

En vattenmätarkonsoll är ett fäste som monteras på väggen för vattenmätaren. Vattenmätarkonsollen gör platsen för vattenmätaren stabilare och minskar risken för skador vid mätarbyten. Vattenmätaren monteras i konsolen för att kommunen ska godkänna mätarplatsen. För att den ska vara godkänd krävs även att konsolen har två avstängningsventiler, en före och en efter mätaren, samt en skjutbar kopplingshylsa.

Varför är vattenmätarkonsoll ett krav?

Konsolen bidrar till vattenmätarinstallationen blir stabil samt att mätaren går att byta ut på ett säkert sätt utan att vattenskador uppstår i fastigheten. Dessutom kan vattenmätaren vara strömförande utan att man vet om det och därmed ökar risken för el-relaterade olyckor. Installation av vattenmätarkonsolen minskar dessa risker rejält genom att kortsluta eventuell spänning som ligger över mätaren.

Jag har inte en vattenmätarkonsoll, vad nu?

Har du inte en vattenmätarkonsoll behöver du kontakta ett VVS-företag och låta dem installera en konsol när det börjar bli dags att byta ut vattenmätaren. Kontakta oss för byte av vattenmätarkonsoll!

Vem står för bytet av vattenmätare?

Bytet av vattenmätare samt kostnaden för den står kommunen för. Dock är det fastighetsägaren som ansvarar för att sätta upp vattenmätarkonsolen och bekosta den.

Vad är skillnaden mellan vattenmätare och vattenmätarkonsol?

Vattenmätaren är anordningen som mäter mängden vatten som förbrukas i fastigheten eller byggnaden. Vanligtvis är det en cylinderformad enhet som är monterad på huvudvattenledningen. 

En vattenmätarkonsol är enheten som används för att installera vattenmätaren på lämplig plats. Konsolen är utformad för att hålla vattenmätaren på plats och sedan ansluta den till huvudvattenledningen.